فهرست بستن

جنگ جهانی چهارم و نقطه عطف آن

جنگ جهانی اول از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ رخ داد که طی آن دو اتفاق مهم حادث شد. اتفاق نخست در سال ۱۹۱۷ بود که روسیه تبدیل به کشوری بلشویکی شد، دوم آن‌که امپراطوری عثمانی که حائل عظیمی بین اروپا و شرق آسیا بود فروپاشید.

کمتر از ۲۰ سال بعد در ۱۹۳۶ باری دیگر جهان به دو دسته متفقین و متحدین تقسیم شد. جنگ جهانی دوم جنگی بود که طی آن ۵۶ ملیون نفر کشته شدند و سرانجام آن فروپاشی کامل آلمان نازی و پدید آمدن نظم دو قطبی جهانی بین دو اردوگاه کاپیتالیسم و سوسیالیسم بود. بعد از پایان این جنگ در ۱۹۴۵، بلافاصله منازعه‌ای آغاز شد تحت عنوان «جنگ سرد». در این دوره، ۸۰ جنگ کوچک و بزرگ در سراسر کره زمین از جمله جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ ایران، جنگ سه‌گانه اعراب و اسرائیل و ….. به وقوع پیوست.

بسیاری از جمله نیکسون و دومارانش، معتقدند که جنگ سرد با توجه به حجم کشتار و ویرانی که در پی داشت و اهمیت تحولاتی که در آن رخ داد مانند فروپاشی شوروی و انقلاب اسلامی ایران، جنگ جهانی سوم بود.

جنگ جهانی اول و دوم هر دو درون تمدنی بودند و در متن قاره اروپا رخ دادند. جنگ جهانی سوم نیز علیرغم آنکه فراتر از قاره اروپا بود اما مابین دو ایدئولوژی اومانیستی یعنی کمونیسم و لیبرالیسم بود.

جنگی که از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ با حمله آمریکا به افغانستان و عراق شروع شد و تا امروز ادامه دارد، به اعتقاد بسیاری از تئوریسن‌های غرب و شرق چهارمین جنگ بین‌المللی است که یک طرف آن غرب و طرف دیگر آن نه یک قدرت مادی دیگر بلکه اسلام است.

11 سپتامبر  را می‌توان آغاز این جنگ دانست و سال ۲۰۱۲ را می‌توان یکی از نقاط عطف جنگ جهانی چهارم برشمرد. جنگ جهانی چهارم از سال‌های قبل توسط دمارانش اعلام شده بود اما دستگاه‌های تبلیغاتی غرب، سعی کردند که هشدار یک اتفاق بزرگ را بدهند که جهان را غافلگیر خواهد کرد. جهانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر چهارمین جنگ جهانی شده است ولی بسیاری خبر ندارند.

استاد حسن عباسی در جلسه 259 کلبه کرامت، به بررسی جنگ جهانی چهارم و 11 سپتامبر به عنوان نقطه تاریخی این جنگ می‌پردازند:مطالب مرتبط: