فهرست بستن

عراق در جنگ جهانی دوم

همانطور که در گذشته بیان شد، جنگ جهانی چهارم، منازعه‌ای است بین «ایمان به اللّه و کفر به اللّه». در واقع هر کجا که این دو در برابر هم قرار می‌گیرند، آن‌جا را می‌توان یکی از نبردگاه‌های جنگ جهانی چهارم برشمرد.
جغرافیای این نبرد امروزه محدود به غرب آسیا نیست و نقاط مختلف جهان را در بر گرفته است اما غرب آسیا جزو مناطق پر اهمیت محسوب می‌شود.
یکی از نقاط غرب آسیا که امروزه اتفاقات مهمی در آن رخ می‌دهد و هر از چندی در صدر اخبار جهان قرار می‌گیرد، «عراق» است.
ساختار سیاسی، ترکیب طایفه‌ای، اختلافات مذهبی و… همگی باعث شده است که این کشور، یک منطقه پیچیده از نظر استراتژیک باشد.
از طرفی هم اعمال نفوذ آمریکا در دولت سازی این کشور بعد از جنگ خلیج و حمله آمریکا به عراق در دوره جرج بوش، شرایط را بغرنج‌تر کرده است.
جهت تحلیل بهتر شرایط این کشور و تاثیر آن بر سرنوشت کل جنگ، استاد حسن عباسی جلسه ۴۲۲ کلبه کرامت را به بررسی نقش  عراق در جنگ جهانی چهارم اختصاص داده‌اند.

این جلسه را می‌توانید در پیوند ذیل ببینید:مطالب مرتبط: