فهرست بستن

نویسنده: مدیر ارشد محتوا

الیوت کوهن

آشنایی با الیوت کوهن، تئوریسین جنگ جهانی چهارم

مذهب یهودی تحصیلات دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد (1982) لیسانس علوم حکومتی ـ سیاسی[1] از کالج هاروارد (1977) سوابق علمی و اجرائی عضو کمیته آزاد سازی عراق[2]…